Przejdź do treści

Rak

Rak (21.06–22.07) Raki są wrażliwe i opiekuńcze, ale również zmienne i niestałe. Są intuicyjne i potrafią doskonale odczytywać emocje innych, ale mogą być również nadpobudliwe i emocjonalne.